Dersler

Güncel Dersler

 • Present2018

  Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar

  İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansmal Tezli YL Programı

 • Present2018

  İktisada Giriş II

  İzmir Demokrasi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Önceki Yıllara Verdiği Dersler

 • 20172017

  İktisada Giriş II

  İzmir Demokrasi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü