Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Iraker Burak Samet, (2019). Serbest Ticaret Bölgelerinin Teknoloji Transferleri, Büyüme, İstihdam Olanakları ve Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Ekonomik Etkileri, İzmir Demokrasi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı
 2. Tuna Çağlayan, (2019). Sanayi Devriminin 19. YY İngiltere Ekonomisine Etkisi, İzmir Demokrasi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı
 3. Altınsoy Merve, (2019). Emek Piyasasında Kazanç Yapısı ve Kadın İşgücünün Durumu, İzmir Demokrasi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı
 4. Rençber Ezgi Zeynep, (2019). Türkiye’ de Genç İşsizlik Sorunu ve Belirleyicileri Üzerine Logit Model Analizi, İzmir Demokrasi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı
 5. Mercan Emine Gökçen, (2019). Türkiye’de Gerçekleşen Ekonomik Krizlerin İhracat Üzerindeki Etkisi: Bir Trend Analizi, İzmir Demokrasi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı
 6.  Aydoğan Murat, (2019). Enerji ile Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: 1974-2017 Dönemi Türkiye Örneği, İzmir Demokrasi Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı
 7. Mazreku Rujdi, (2017). Türkiye ile Kosova Arasındaki Ekonomik İşbirliğinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İktisat Anabilim Dalı
 8. Oğuz, Samet, (2017). Dış ticaret hadleri ile ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.
 9. Mazreku, Rujdi, (2017). Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik işbirliğinin değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.
 10. Dorambari, Dren, (2014). Kosova KOBİ’lerinin devlet teşvikleri ve finansal sorunlarına yönelik bir araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Anabilim Dalı.
 11. Gönen, İbrahim, (2004). Dönemsel olayların turizm ekonomisine etkileri ve çözüm önerileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 12. Münger, Levent (1999). Turizmin ekonomik etkileri ve ülkemiz açısından bu etkilerin yararlarının arttırıcı politikalar, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 13. Çeken, Hüseyin (1998). Türkiye`de yabancı sermaye ve turizm sektörü açısından bir değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 14. Kurnaz, Ali (1997). İstanbul ilindeki 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otellerin pazarlama sorunları ve çözüm önerileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 15. Arapoğlu, Naciye (1997). Gençlik turizminin dünyada ve Türkiye`de mevcut durumu ile bu alanda yapılan çalışmalar, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 16. Selvi, Murat Selim (1996). Bir turizm potansiyeli olarak kaplıca turizminin değerlendirilmesi (Kangal-Balıklı kaplıca uygulama çalışması), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 17. Çevirgen, Aydın (1996). Termal kür merkezlerinin rekreaktif amaçlı gelişimi ve örnek bir uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

Doktora Tezleri:

 1. Biçen Ömer Faruk (2017). Küreselleşme sürecinde yükselen piyasa ekonomilerine yönelik kısa vadeli yabancı sermaye girişleri ve iktisadi büyüme ilişkisinin analizi, Balıkesir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı.
 2. Kulnazarova Ainura (2010). Orta Asya geçiş ekonomilerinde turizm sektörünün mevcut durumu ve gelişme olanakları: Kırgızistan örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 3. Özdemir, Yılmaz Gülay, (2009). Yerel ekonomik kalkınma ve turizm ilişkisi üzerine bir çalışma: Kemer örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 4. Erdem, Sabri Haluk (2001). Turist harcamalarının yöresel kalkınma sürecine ekonomik etkileri (Alanya örneği), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.