Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Oğuz, Samet, (2017). Dış ticaret hadleri ile ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.
 2. Mazreku, Rujdi, (2017). Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik işbirliğinin değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.
 3. Dorambari, Dren, (2014). Kosova KOBİ’lerinin devlet teşvikleri ve finansal sorunlarına yönelik bir araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İktisat Anabilim Dalı.
 4. Gönen, İbrahim, (2004). Dönemsel olayların turizm ekonomisine etkileri ve çözüm önerileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 5. Münger, Levent (1999). Turizmin ekonomik etkileri ve ülkemiz açısından bu etkilerin yararlarının arttırıcı politikalar, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 6. Çeken, Hüseyin (1998). Türkiye`de yabancı sermaye ve turizm sektörü açısından bir değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 7. Kurnaz, Ali (1997). İstanbul ilindeki 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otellerin pazarlama sorunları ve çözüm önerileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 8. Arapoğlu, Naciye (1997). Gençlik turizminin dünyada ve Türkiye`de mevcut durumu ile bu alanda yapılan çalışmalar, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 9. Selvi, Murat Selim (1996). Bir turizm potansiyeli olarak kaplıca turizminin değerlendirilmesi (Kangal-Balıklı kaplıca uygulama çalışması), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 10. Çevirgen, Aydın (1996). Termal kür merkezlerinin rekreaktif amaçlı gelişimi ve örnek bir uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

 

Doktora Tezleri:

 1. Biçen Ömer Faruk (2017). Küreselleşme sürecinde yükselen piyasa ekonomilerine yönelik kısa vadeli yabancı sermaye girişleri ve iktisadi büyüme ilişkisinin analizi, Balıkesir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı.
 2. Kulnazarova Ainura (2010). Orta Asya geçiş ekonomilerinde turizm sektörünün mevcut durumu ve gelişme olanakları: Kırgızistan örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 3. Özdemir, Yılmaz Gülay, (2009). Yerel ekonomik kalkınma ve turizm ilişkisi üzerine bir çalışma: Kemer örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 4. Erdem, Sabri Haluk (2001). Turist harcamalarının yöresel kalkınma sürecine ekonomik etkileri (Alanya örneği), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.