Yayın Türü:

Türk İmalat Sanayii Sermaye Stoku Üzerine Bir Çalışma

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Uygurtürk, G.T.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 157-168
Yayın Yılı: 2017

Feldstein-Horioka Hipotezinin Görünürde İlişkisiz Regresyon Yöntemiyle Analizi Gelişen Ekonomiler (E7) Üzerine Bir İnceleme.

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B , Biçer ÖF.
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 31; 349-362.
Yayın Yılı: 2016

Termal Turizmin Ekonomik Etkilerinin Algılanması: Emet İlçesinde Bir Araştırma

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. (2): 20
Yayın Yılı: 2010

Termal Turizmin Ekonomik Etkileri Gönen Örneği

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Kaşlı, M.
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(1), 1
Yayın Yılı: 2008

The Effects of the Changes in Reel Exchange Rate on Export and Import Analysıs of Agrıcultural Sector

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B.
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi(1), 11
Yayın Yılı: 2008

Türk Bankacılığı Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Örneği

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B., Yılmaz G. ve İlban O.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(17), 21
Yayın Yılı: 2007

Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinin Pazarlama Sorunları Balıkesir İlinde Bir Alan Araştırması

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Oğuzhan, M.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(1), 20
Yayın Yılı: 2006

Döviz Kuru Riski Türkiye’nin İhracatını Azaltır mı? Hata Doğrulama Yöntemi İle Bir Ampirik Değerlendirme

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Öksüzler, O.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(3), 1
Yayın Yılı: 2006

Enflasyonun Otomotiv Sektöründeki İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Balıkesir İli Örneği

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Köroğlu, Ö.
BAÜ SBE Dergisi(15), 23
Yayın Yılı: 2006

Krizlerin Yapısal Özellikleri Ve Kriz Yönetiminin Turizm İşletmelerinde Uygulanması.

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Jeopolitik Bilimsel Araştırmalar. (6): 1
Yayın Yılı: 2003

Dönemsel Olayların Turizm Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Önerileri

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü Dergisi. (1): 1
Yayın Yılı: 2001

Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye de Enflasyon ve İstikrar Politikaları

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi. (5): 1
Yayın Yılı: 2001

Makroekonomik Bir Yaklaşım Olarak rasyonel Beklentiler Teorisi

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi. (1): 1
Yayın Yılı: 2000

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik Sürecinde Merkez Bankalarının Bağımsızlığı

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Osmangazi Üniversitesi SBE Dergisi. (1): 1
Yayın Yılı: 2000

Makroekonomik İstikrarın Sağlanmasında Maliye Politikasının Yeri ve Önemi.

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi. (5):1
Yayın Yılı: 1999

Avrupa Birliği Ekonomik Parasal Birlik Hedefleri ve Türkiye nin Uyumu

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi. (1):1
Yayın Yılı: 1998

Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Yaklaşım Dergisi: (1), 1
Yayın Yılı: 1995

Bir Bölgesel Kalkınma Modeli Olan Güneydoğu Anadolu Projesinde Turizmin Yeri

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
T.C. Kalkınma Bankası Yıllığı. (1),1
Yayın Yılı: 1993

Dünya Kadınlar Gününde Cumhuriyet Kadını Konulu Panel

Ulusal Makaleler
Tunçsiper Bedriye
Balıkesir Rotary Kulübü Yayını (1), 1 (Ulusal)
Yayın Yılı: 2003

Türk Turizminde Ulaştırma Sorunları

Ulusal Makaleler
Tunçsiper Bedriye
Anatolia Dergisi (1), 1 (Ulusal)
Yayın Yılı: 1994

GAP ve Turizm

Ulusal Makaleler
Tunçsiper Bedriye
Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını (1), 1 (Ulusal)
Yayın Yılı: 1997