Yayın Türü:

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin sınanması: Granger nedensellik analizi.

Uluslararası Makaleler
Bedriye Tunçsiper, Büşra Uçar
International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 657-666.
Yayın Yılı: 2017

Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Rençber, E.Z.
International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 619-630
Yayın Yılı: 2017

Türkiye'de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1960-2012 Dönemi

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36-1), 625-646
Yayın Yılı: 2016

1990 Sonrasında Gelişen Ekonomilere Yönelik (E7) Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İktisadi Kalkınma Hızı Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö.F.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36-1), 647-661
Yayın Yılı: 2016

Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö.F.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 25-45
Yayın Yılı: 2014

Türkiye de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Sürekçi, D.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 102-120
Yayın Yılı: 2011

The Relationship Between Mobbing and Organizational Commitment in Workplace

Uluslararası Makaleler
Murad, Y. ve Tunçsiper, B.
International Review of Management and Marketing, 1(3), 54-64
Yayın Yılı: 2011