Yayın Türü:

Seçilmiş OECD Ekonomilerinde Gelir Dağılımındaki değişikliklerin Siyasal Özgürlükler Üzerine Etkileri.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Karaköy Çağatay, Gerni Günseli Mine, Emsen Ömer Selçuk
II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik tartışmalar Kongresi
Yayın Yılı: 2019

Evaluatıon of Globalızatıon From The Poınt of Vıew of Economy Polıtıcs and Establıshment

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
International Scientific Conference: “Globalization And Sustainable Development
Yayın Yılı: 2020

The Things Of Required to Make In Makro and Mikro Base for Sustainable Development and Crisis Management Applications

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
I International Scientific-Practical Confeence
Yayın Yılı: 1996

Turizm ve Çevre Sorunlarının Ekonomik Analizi.

Bildiriler
I. Uluslararası & VII. Ulusal Turizm Kongresi
Yayın Yılı: 1996

Endüstrileşme ve Bölgesel Kalkınma Bir Staratejik Bölgesel Kalkınma Modeli Önerisi

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
I. Doğu Anadolu Sempozyumu
Yayın Yılı: 1995

Türkiye’de Kadının Bugünkü Durumu ve Siyasi Hayatı

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Dünya Kadınlar Gününde Cumhuriyet Kadını Konulu Panel
Yayın Yılı: 1999

Devlet Teşviklerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 2006-2017 Döneminden Kanıtlar

Bildiriler
. Tunçsiper Bedriye, Rençber Ezgi Zeynep
Iches Uluslararası İnsani Bilimler ve eğitim Bilimleri Kongresi, 232-247.
Yayın Yılı: 2019

Sustainable Development Managment in Business and Iso 14000 Environmental Management Systems in The Frame of Participation to Sustainable Development

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
II. International Scientific-Practical Confeence; The Significance of Weakning of influence of Emergency Situations in Stable Development of The Countru
Yayın Yılı: 2000

Ottoman Empire Debt Management in The 19 Th Centry And Role of The Galata Bankers 1838 1881

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
1.International Conference on Accounting and Auditing
Yayın Yılı: 1992

, Makroekonomik İstikrarın Sağlanmasında Maliye Politikasının Yeri ve Önemi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisinin Sorunları Sempozyumu
Yayın Yılı: 1999

İktisada Giriş Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Ulusal İktisat Eğitimi Sempozyumu
Yayın Yılı: 1998

Türkiye’de Genç Kadın ve Erkek İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan
Iches Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 222-231.
Yayın Yılı: 2019

Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Girişimcilik Eğilimleri Bozcaada Örneği.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
Yayın Yılı: 1982

Kobilerde Ekonomik Krizin Etkileri Balıkesir Örneği

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Politika Kongresi
Yayın Yılı: 1996

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkiler

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Gümrük Birliği Paneli
Yayın Yılı: 1999

Balıkesir Bir Kentin Kimliği.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Balıkesir Ticaret Odası
Yayın Yılı: 1995

Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
3 Rd International Conference on Applied Economics and Finance
Yayın Yılı: 2017

Turizm ve Çevre Sorunlarının Ekonomik Analizi

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
I. Uluslararası & VII. Ulusal, Turizm Kongresi
Yayın Yılı: 2020

Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Granger Nedensellik Analizi

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Erkul Hülya
2nd International Conference on Applied Economics and Finance
Yayın Yılı: 2016

Türkiye’ye Yönelik Turizm Hareketinin Yapısal Analizi

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
1991 Türk Turizminin Genel Değerlendirmesi 1992'den Beklentiler Sempozyumu
Yayın Yılı: 1999

The Relationship Between Budget Deficit and Current Deficit: The Case of Turkey

Bildiriler
Acet Hakan, Tek Mustafa, Tunçsiper Bedriye, Kasap Orhan
3. International Conference on Applied Economics and Finance (Icoaef2017), 39-39.
Yayın Yılı: 2017

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
8. Uluslararası BandırmaKuşcenneti Kültür Ve Turizm Festivali
Yayın Yılı: 1995

Validity Test of Environmental Kuznets Curve for Turkey Granger Causality Analysis

Bildiriler
2nd International Conference on Social Sciences and Education Research
Yayın Yılı: 2016

Balıkesir Ekonomisinin Genel Değerlendirilmesi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Türkiye'nin Geleceği ve Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-V
Yayın Yılı: 1993

Küçük Kentte Kadın Girişimci Olmak: Afyonkarahisar’da 2009’dan 2017’ ye Ne Değişti?

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Kızıldağ Duygu
I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 25-26.
Yayın Yılı: 2017

The Organization of The Accounting Profession and independent Audıtıng During The Republican Era in Turkey.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Accounting and Audıt Convergence 2009 Annual Convention
Yayın Yılı: 1996

The Causality Relationship Between Foreign Trade And Ecoonmic Growth The Case of Turkey

Bildiriler
. Tunçsiper Bedriye, Rençber Ezgi Zeynep
2nd International Conferance On Social Sciences And Education Research
Yayın Yılı: 2016

Çalışma Hayatında Kadın İş Gücünün Ekonomik Analizi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu
Yayın Yılı: 1996