Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö.F.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36-1), 647-661
Publication year: 2016