Tunçsiper, B.
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi(1), 11
Publication year: 2008