Tunçsiper, B. ve Köroğlu, Ö.
BAÜ SBE Dergisi(15), 23
Publication year: 2006