Tunçsiper B.
Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü Dergisi. (1): 1
Publication year: 2001