Tunçsiper B.
Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi. (1): 1
Publication year: 2000