Tunçsiper B.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi. (1):1
Publication year: 1998