Tunçsiper, B. ve Uygurtürk, G.T.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 157-168
Publication year: 2017