Tunçsiper Bedriye
Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi Uluslararası Finans Sempozyumu
Publication year: 1993