Tunçsiper Bedriye
2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisinin Sorunları Sempozyumu
Publication year: 1999