Tunçsiper Bedriye, Türköz Kumru
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 38-38.
Publication year: 2017