Tunçsiper Bedriye, Kızıldağ Duygu
I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 25-26.
Publication year: 2017