Tunçsiper Bedriye, Karaköy Çağatay, Gerni Günseli Mine, Emsen Ömer Selçuk
II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik tartışmalar Kongresi
Publication year: 2019