Türe Göre Sırala:

1 3 4 5

Validity Test of Environmental Kuznets Curve for Turkey Granger Causality Analysis

Bildiriler
2nd International Conference on Social Sciences and Education Research
Yayın Yılı: 2016

The Causality Relationship Between Foreign Trade And Ecoonmic Growth The Case of Turkey

Bildiriler
. Tunçsiper Bedriye, Rençber Ezgi Zeynep
2nd International Conferance On Social Sciences And Education Research
Yayın Yılı: 2016

Kalkınmada Ar Ge Ve İnovasyonun Önemi Güney Kore Örneği

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Fırat Emine
International Conference on Eurasian Economies 2016
Yayın Yılı: 2016

Enflasyon Döviz Kuru ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Türkiye Örneği

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Biçen Ömer Faruk
2nd International Congress on Economics and Business, 1452-1455.
Yayın Yılı: 2016

Türkiye ve Kırgızistan Ekonomilerinde İnsani Gelişmenin Boyutları İnsani Gelişme Endeksi Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Biçen Ömer Faruk
7th International Congress on Enterpreneurship, 289-303.
Yayın Yılı: 2016

The Ottoman Public Debt Administration Opda in Debt Process Of Ottoman Empire

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
12 Th World Congress Of Accounting Historians
Yayın Yılı: 1990

Küreselleşme Sürecinde Veri Madenciliği ve Ekonomik Kararlardaki Etkinliği Açısından Bir Değerlendirme

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi Uluslararası Finans Sempozyumu
Yayın Yılı: 2006

Kayıtdışı İstihdamla Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan, Fırat Emine, İnal Halil
International Academic Research Congress
Yayın Yılı: 2016

Evaluatıon of Globalızatıon From The Poınt of Vıew of Economy Polıtıcs and Establıshment

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
International Scientific Conference: “Globalization And Sustainable Development
Yayın Yılı: 2020

Sustainable Development Managment in Business and Iso 14000 Environmental Management Systems in The Frame of Participation to Sustainable Development

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
II. International Scientific-Practical Confeence; The Significance of Weakning of influence of Emergency Situations in Stable Development of The Countru
Yayın Yılı: 2000

Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Girişimcilik Eğilimleri Bozcaada Örneği.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
Yayın Yılı: 1982

Turizm ve Çevre Sorunlarının Ekonomik Analizi

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
I. Uluslararası & VII. Ulusal, Turizm Kongresi
Yayın Yılı: 2020

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
8. Uluslararası BandırmaKuşcenneti Kültür Ve Turizm Festivali
Yayın Yılı: 1995

The Organization of The Accounting Profession and independent Audıtıng During The Republican Era in Turkey.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Accounting and Audıt Convergence 2009 Annual Convention
Yayın Yılı: 1996

Kadın Girişimciliği

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye,Karaköy Çağatay,Kafa Neşe
2. Uluslararası Ekonomi Kongresi
Yayın Yılı: 2001

Cash Waqfs in The Ottomans as Philanthropic Foundations and Their Accounting Practices.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye,Toraman Cengiz,Yılmaz Sinan
The Fifth Accountinng History International Conference
Yayın Yılı: 2007

Merkez Bankası Para Politikalarının Enflasyon Üzerine Etkileri

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye,
Erc/Metu International Conference in Economics
Yayın Yılı: 1997

Türkiye’de 2000 2006 Döneminde Tarımsal Üreticilerin Refah Kaybı Bandırma Örneği

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
Uluslararası Asya Ve Afrika Çalışmaları Kongresi
Yayın Yılı: 2008

Bölgesel Ekonomi ve GAP

Kitaplar
Tunçsiper, B.
Ankara: Yaklaşım Yayınları
Yayın Yılı: 1995
1 3 4 5