Türe Göre Sırala:

The Relationship Between Budget Deficit and Current Deficit: The Case of Turkey

Bildiriler
Acet Hakan, Tek Mustafa, Tunçsiper Bedriye, Kasap Orhan
3. International Conference on Applied Economics and Finance (Icoaef2017), 39-39.
Yayın Yılı: 2017

Küçük Kentte Kadın Girişimci Olmak: Afyonkarahisar’da 2009’dan 2017’ ye Ne Değişti?

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Kızıldağ Duygu
I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 25-26.
Yayın Yılı: 2017

Küresel Kriz Sonrası OECD Ülkelerinin Makroekonomik Performanslarının Veri Zarflama Analiziyle İncelenmesi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan, Özcan Anıl İlkem
II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
Yayın Yılı: 2017

Türkiye’nin Çevresel Enerji Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Ölçülmesi

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Özcan Anıl İlkem,Sayın Ferhan
II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
Yayın Yılı: 2017

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Kadın Girişimci Adayları Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Kızıldağ Duygu
International Applied Social Sciences Congress (Iasos), 352-353.
Yayın Yılı: 2017

Kırsal Turizm ve Kadın Girişimciler: Nusratlı Köyü Örneği.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Özkan Çiğdem, Boz Mustafa
8.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 77-85.
Yayın Yılı: 2017

Finansal İstikrarın Tesisinde Rezerv Opsiyon Mekanizması’nın Etkisi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan
6th World Conference on Business, Economics and Management (Bem-2017), 8-8.
Yayın Yılı: 2017

Küresel Kriz Sonrası Türkiye’nin Makroekonomik Performansının Analizi

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan
6th World Conference on Business, Economics and Management (Bem-2017), 21-21.
Yayın Yılı: 2017

Central Banking After Global Financial Crisis Asset Price Bubles and Financial Stability.

Bildiriler
Erkul Abdullah, Tunçsiper Bedriye
2nd International Conference on Applied Economies and Finance
Yayın Yılı: 2017

Türkiye’de Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Politika Önerileri.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Türköz Kumru
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 38-38.
Yayın Yılı: 2017

Türkiye De Asgari Ücret İstihdam İlişkisi ARDL Modeli.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Aydoğan Murat
International Academic Research Congress
Yayın Yılı: 2016

Kayıtdışı İstihdamla Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan, Fırat Emine, İnal Halil
International Academic Research Congress
Yayın Yılı: 2016

Evaluatıon of Globalızatıon From The Poınt of Vıew of Economy Polıtıcs and Establıshment

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
International Scientific Conference: “Globalization And Sustainable Development
Yayın Yılı: 2020

Sustainable Development Managment in Business and Iso 14000 Environmental Management Systems in The Frame of Participation to Sustainable Development

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye
II. International Scientific-Practical Confeence; The Significance of Weakning of influence of Emergency Situations in Stable Development of The Countru
Yayın Yılı: 2000

Türkiye’de Genç Kadın ve Erkek İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan
Iches Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 222-231.
Yayın Yılı: 2019

Devlet Teşviklerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 2006-2017 Döneminden Kanıtlar

Bildiriler
. Tunçsiper Bedriye, Rençber Ezgi Zeynep
Iches Uluslararası İnsani Bilimler ve eğitim Bilimleri Kongresi, 232-247.
Yayın Yılı: 2019

Cinsiyetlere Göre Kazanç Yapısı ve Bölgeler Arası Farklılıklar. 5th Asmlnternational Congress of social Science

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Rençber Ezgi Zeynep
5th Asmlnternational Congress of social Science
Yayın Yılı: 2018

Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Üretim ve İstihdam Üzerindeki Etkisi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Topbaş Ferhat
5th Asmlnternational Congress of social Science
Yayın Yılı: 2018

Türkiye’nin Davranışsal Denge Döviz Kuru Tahmini.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan
I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
Yayın Yılı: 2018

Kadınların İşgücüne Katılımında Kadın Kooperatiflerinin Rolü.

Bildiriler
. Kızıldağ Duygu, Tunçsiper Bedriye
Internatıonal Applıed Socıal Scıences Cogres
Yayın Yılı: 2018

Banking in Shadow of Globalization. Internatıonal Conferenceon Eurasıan Economıes,

Yorgancılar Fatma Nur, Soydal Haldun, Tunçsiper Bedriye
Internatıonal Conferenceon Eurasıan Economıes, 86-93.
Yayın Yılı: 2018

Characteristic Analysis For Cryptocurrencies: a Comparison with Real Money and Commodity in Context of Historical Value Changes

Özdemir Fevzi Serkan, Tunçsiper Bedriye, Gültekin Yaşar
4. International Congress on Economics and Business
Yayın Yılı: 2018

Çalışma Hayatında Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığı.

Tunçsiper Bedriye, Rençber Ezgi Zeynep
Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
Yayın Yılı: 2018

Yükselen Ham Petrol Fiyatları Enflasyonun Nedeni Midir?

Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan
Birinci Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
Yayın Yılı: 2018

Suriyeli Göçmen Kadınların Kişilerarası Kabul-Ret Algılarına Yönelik olgu bilimsel Bir Araştırma.

Mutlu Gülçin,Tunçsiper Bedriye
Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
Yayın Yılı: 2018

Öğretmen Adaylarının “Öğretme” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Üzerine Bir Araştırma.

Tunçsiper Bedriye, Mutlu Gülçin
Lnternational Congress on Science And Education 2019 (Icse2019)
Yayın Yılı: 2018

Ortaokul Öğrencilerinin İnovatif (Yenilikçi) Düşünmeye İlişkin Algıları.

Bildiriler
Ocak İcjlal, Tunçsiper Bedriye, Aras Banu
3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
Yayın Yılı: 2020

Türkiye’de Dış Ticaret Hadlerinin Gelişimi Vesınger Prebısch Tezi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Topbaş Ferhat
III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Yayın Yılı: 2019

Hizmet Sektöründe Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin İşgücü Verimliliğine Etkisi.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Tunçsiper Çağatay
International Conferences on Social Science Research (Iconsr 2019), 127-133.
Yayın Yılı: 2019

Seçilmiş OECD Ekonomilerinde Gelir Dağılımındaki değişikliklerin Siyasal Özgürlükler Üzerine Etkileri.

Bildiriler
Tunçsiper Bedriye, Karaköy Çağatay, Gerni Günseli Mine, Emsen Ömer Selçuk
II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik tartışmalar Kongresi
Yayın Yılı: 2019