Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü.

1961 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. “Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kalkınması ve GAP” teziyle yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi İktisat anabilim Dalında, “Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türk Turizmi” konulu teziyle Uludağ Üniversitesi  İktisat Anabilim Dalında Doktorasını aldı. “Bölgesel Kalkınma ve GAP”, “Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik Sürecinde Merkez Bankalarının Bağımsızlığı”, “Mal ve Para Piyasası Dengesi IS-LM Eğrileri ve Bekleyişlerin Makro Ekonomik Analizlere Katılması”, “Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri ve Ege Serbest Bölgesi Üzerine Bir Çalışma”, “Enflasyon, İşsizlik, Para İlişkisi ve Yüksek Enflasyonla Mücadele Politikaları üzerine” adlı kitapları bulunuyor.

Prof. Dr. Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından atanmış ve ilgili karar 22 Ocak 2017 tarih ve 29956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ünvan

 • Halen2017

  Profesör

  İzmir Demokrasi Üniversitesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 20172001

  Profesör

  Balıkesir Üniversitesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 20011995

  Doçent Doktor

  Balıkesir Üniversitesi
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

 • 19951991

  Yardımcı Doçent Doktor

  Balıkesir Üniversitesi
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

 • 19921984

  Araştırma Görevlisi

  Balıkesir Üniversitesi
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Eğitim

 • Doktora 1992

  İktisat

  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Yüksek Lisans 1987

  İktisat

  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Lisans 1983

  Maliye

  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ödüller

 • 2017
  Yayın Teşvik Ödülü
  image
 • 2016
  Yayın Teşvik Ödülü